autisme

Autismediagnoser man bør kende

Autismediagnoser man bør kende

Der findes forskellige former for autisme, det er netop derfor at man kalder det et spektrum, fordi man som person med autisme kan være på forskellige steder på dette spektrum.

Hvad er gennemgribende udviklingsforstyrrelser?

Gennemgribende udviklingsforstyrrelse er et formelt begreb, der mellem 1994 og 2013 betød nøjagtigt det samme som autismespektrumforstyrrelse. Hvis en person blev diagnosticeret før 2013, har du muligvis hørt dette udtryk fra en læge, men det er ikke længere i almindelig brug.

Nøglepunkter om gennemgribende udviklingsforstyrrelse:
Udtrykket pervasive udviklingsforstyrrelser (PDds) er ikke længere i almindelig brug.
Udtrykket var synonymt med autismespektrumforstyrrelse.
Mennesker med PDds har en lang række udviklingsmæssige forskelle, som kan være milde eller svære.

Hvad er Aspergers syndrom?

Asperger syndrom beskriver individer i den højest fungerende ende af autismespektret. Udtrykket – og diagnosen – blev fjernet fra diagnosemanualen i 2013, men stort set alle i autismesamfundet bruger det fortsat på grund af dets anvendelighed til at beskrive en meget specifik gruppe mennesker.

Mennesker med Asperger syndrom udvikler generelt talesprog på samme måde som andre børn, men har det svært ved social kommunikation. Disse vanskeligheder bliver mere åbenlyse, når de bliver ældre, og de sociale forventninger stiger.

Fordi mennesker med Asperger-syndrom ofte er meget intelligente (men “skæve”) er forstyrrelsen undertiden tilnavnet “nørdesyndrom” eller “lille professor-syndrom.”

Nøglepunkter om Asperger syndrom:
Asperger syndrom er ikke længere en gyldig diagnose.
Asperger syndrom bruges stadig ofte til at beskrive mennesker med “højt fungerende” autisme.
De fleste mennesker med symptomer på Asperger syndrom har normal eller over normal intelligens med stærke verbale færdigheder og betydelige problemer med social kommunikation.
Mange mennesker med Asperger syndrom har betydelige sensoriske udfordringer.

Hvad er mild autisme?

Udtrykket mild autisme er ikke en officiel diagnose. Det er simpelthen et mere beskrivende udtryk end Asperger syndrom eller autisme. Når folk bruger udtrykket mild autisme, henviser de generelt til personer, hvis symptomer passer til en autismespektrumdiagnose, men som har stærke verbale færdigheder og få adfærdsmæssige problemer. Disse personer kan dog have betydelige problemer med social kommunikation. De kan også have problemer med at klare for meget sensorisk input (støj, stærkt lys osv.).

Nøglepunkter om mild autisme:
Mild autisme er i meget lig eller identisk med Asperger syndrom.
Mennesker med mild autisme kan være vanskelige at diagnosticere, før de er under stress eller håndterer komplekse sociale situationer.

Hvis man har et barn med en form for autisme, er det en god idé at tage familien med til familierådgivning, så man som familie kan få hjælp til at få det bedste ud af situationen.