kropsterapi århus

Få den bedste hjælp til stress og angst med kropsterapi i Århus

Få den bedste hjælp til stress og angst med kropsterapi i Århus

Er du ramt af stress, eller kæmper du med en langvarig depression eller måske en angstlidelse så som generaliseret angst eller PTSD? Så kan du få god hjælp gennem kropsterapi.

Hvordan kan kropsterapi hjælpe mig?

Med kropsterapi kan du først og fremmest opnå en øget bevidsthed om din krop og dennes sammenhæng med dit følelsesliv og dine tankemønstre.

Kropsterapi har til formål at hjælpe dig med at komme til bunds i dine problemer gennem den mest umiddelbare vej nemlig deres forankring i dit fysiske legeme. En kropsterapeut arbejder ud fra en teori om at kroppen lagrer oplevelser i form af fysiske følelser og emotioner.

Din krop vil så at sige huske traumer og skader, også de som ikke har fysisk karakter. Kroppen reagerer således i en situation som kan minde om den der tilvejebragte traumet eller den dårlige oplevelse.

Når du lærer at tolke kroppens signaler vil du øge dine chancer for at undgå stress, depression, og gentagelse af uhensigtsmæssige handlemønstre. Du vil kunne lære at kommunikere med din krop, lytte til den, og berolige den når den reagerer. Og du vil få en langt bedre forståelse af de mekanismer som ligger til grund for din sindstilstand.

Hvor kan jeg få behandling hos en kropsterapeut i Århus?

Hvis du er bosat i Århus eller nærmeste omegn og har brug for hjælp til at overkomme eksempelvis angst, stress eller depression kan du med fordel søge hjælp hos kropsterapeut Lisbeth Degn.

Lisbeth Degn har mange års erfaring inden for behandling af diverse lidelser og dårligdomme gennem indfølende og intuitiv kropsterapi. Du vil hos kropsterapeut Lisbeth Degn blive mødt med åbenhed og empati, og få den bedste hjælp til at opnå øget krops bevidsthed.

Du kan læse mere om kropsterapeut Lisbeth Degn og bestille tid til din første kropsterapi behandling via hjemmesiden lisbethdegn.dk.