psykolog

Styrk arbejdspladsens sundhed med hjælp fra en psykolog

Styrk arbejdspladsens sundhed med hjælp fra en psykolog

Effektiviteten på en arbejdsplads afhænger i meget høj grad af de ansattes trivsel og velbefindende. Disse elementer befordres i høj grad af et behageligt arbejdsmiljø og et ditto psykisk klima i det daglige arbejde. Derfor er det vigtigt at tage konflikter og gnidninger alvorligt da disse kan give anledning til splid og sur stemning – og dette kan faktisk ødelægge en ellers god arbejdsplads.

Hvordan løser jeg bedst konflikter på min arbejdsplads?

En gang imellem kan det virke helt håbløst at få styr på de konflikter som opstår på en arbejdsplads. Forhandlinger kan gå i hårdknude, medarbejdere kan oparbejde antipati mod hinanden internt eller imod ledelsen, og selv helt almindelig problem løsning gennem samtale kan blive nærmest umulig.

Når først konflikterne er gået hen og blevet så nedbundne at du har svært ved at se hvorledes du selv skal kunne løse dem kan det være en rigtig god idé at få en professionel ind over.

Med hjælp fra en dygtig erhvervspsykolog vil du have de stærkeste forudsætninger for at kunne imødegå konflikter og splid uden at gøre tingene værre. Og en erhvervspsykolog vil have de rette redskaber til at facilitere en holdbar og bæredygtig løsning på virksomhedens problemer således at arbejdsmiljøet kan blive bedre og medarbejdernes trivsel højnes.

Hvor kan jeg få hjælp til psykologisk coaching i Ringsted?

Er du bosat på Midtsjælland eller har din virksomhed sin beliggenhed nær Ringsted, Sorø, Slagelse eller nærmeste omegn, kan du med fordel opsøge den dygtige erhvervspsykolog Elin Vagner når du selv eller dine medarbejdere har brug for psykologisk coaching. Erhvervspsykolog Elin Vagner har mange års erfaring når det handler om at hjælpe såvel enkelt personer som hele organisationen med at finde den optimale balance og dermed skabe de bedste rammer for arbejde og samarbejde.

Du kan læse mere em erhvervspsykolog Elin Vagner på http://www.psykologiskcoaching.dk/